e-villamos online szaklap

A távoktatásé a jövő?

| | |  0 | |

Egyre több szervezet, köztük kamaránk is egyre jobban támogatja a távoktatásos formát tagjai képzésében. Cikkünkben vitaindító, gondolatébresztő beszélgetést olvashatnak a távoktatás melletti érvekről. Várjuk olvasóink véleményét.

1999-ben létrejött az uniGISopen Alapítvány, mely alapcéljának jelölte meg a mérnökök továbbképzését. A megnövekedett a továbbképzési tevékenység miatt jobbnak látszott létrehozni erre a feladatra egy vállalkozást, így jött létre a GEOINFO KHT., melynek ma mûködõ utódja a GEOINFO ALBA Nonprofit KFT. A szervezetnek kezdetek óta ügyvezetõje Dr. h.c. Dr. Szepes András, aki mindeközben kilenc éven át a GEO-ban dékánhelyettesként foglalkozott a mérnökök iskolarendszerû továbbképzésének irányításával, illetve jelenleg is a kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatában alelnökként foglalkozik a szakemberek kamarai továbbképzésével. Õt kérdeztük a távoktatás lehetséges szerepérõl a kamarai továbbképzésekben.

- Miként tudná összefoglalni a távoktatás lényegét, eltérését a hagyományos képzéstõl?

- Leglényegesebb kérdés az, hogy nem a távolság fogalma fontos ebben a módszertanban. Nem a hallgató és az oktató egymástól való térbeli elkülönülése a fontos kérdés, hanem annak megvalósítása, hogy a tanuló a felkészülés minden percében érezze a távol tartózkodó oktató jelképes jelenlétét, gondoskodását. Nem csak távoli hallgatókról van szó, hanem olyanokról, akik idõben nem tudják megoldani a jelenétet. Ma már nem szívesen engedik el a munkáltatók a dolgozókat a többnapos konferenciákra, de a vállalkozó sem tudja otthagyni cégét több napra hét közben. Ekkor kerül elõtérbe a távoktatás.

Ehhez elõször olyan tananyagokra van szükség, melyekbe nem az elõadásokat kell leírni, hanem olyan hangvételû tankönyvet kell nyújtani, melybõl sugárzik az oktató gondoskodó jelenléte. Ehhez még folyamatosan olyan feladatokat kell adni a hallgatónak, melyek megoldása révén szinte interaktívvá válik a felkészülés folyamata. Mindezt támogatni lehet az internet adta széles körû kapcsolatrendszerrel. Nevezetesen a példatárak, példaadatok és megoldások folyamatos elérése, a legfrissebb tananyagok megjelenése, az oktatókkal és a diáktársakkal való szervezett levelezés biztosítása, a beérkezett feladatok értékelésének gyors visszajelzése megtalálható. Mi ennek megoldását a Moodle nyílt forráskódú rendszerben találtuk meg.

- És milyen módon hat mindez a kamarai képzésre?

- Amikor 2006-ban kötelezõvé vált továbbképzés, éreztük, lépnünk kell. Felismerve a rendszerben rejlõ lehetõségeket, szinte azonnal létrehoztuk erre a feladatra is a saját megoldásunkat. Alapvetõen azt tûztük ki célul, hogy segítsen a mérnököknek az új ismeretek átadásában, illetve minél olcsóbb legyen a megoldás, hogy ne terheljük a szakembereket újabb költségekkel. Így alakítottuk ki az „oktatóteszt” elnevezésû módszerünket.

- Hallhatnánk errõl részletesebben, mivel valószínûleg sok kollégát érint ez a kérdés?

- Természetesen! A továbbképzés feladata a kötelezõ képzésben tulajdonképpen a tervezéshez kötõdõ joganyagok közötti eligazodás megteremtése. Erre szolgál az általános képzés és a szakmai képzés párosítása (mûszaki ellenõrök és felelõs mûszaki ellenõröknél még a munkabiztonsági képzés is). Ha valaki elmegy egy egész napos képzésre, és 6-8 órányi elõadást végighallgat, megkapja a teljesítés igazolását. És mi marad meg a fejekben? A nap végén sok helyen tesztet is kitöltetnek, de ezek hatékonysága sem egyértelmû.

Ekkor gondoltam arra, hogy dolgozzuk fel mindezt a távoktatási portál felhasználásával, és tegyünk bele egy olyan megoldást, ami garantálja a tananyag átnézését. Mindannyian voltunk diákok, tudjuk, a hallgató keresi a könnyebb utat. Tegyünk ebben a könnyû útba egy apró „csapdát”, és hallgató „beleesik” a tanulás kelepcéjébe. Ehhez létrehoztuk a www.geoinfokft.hu adminisztratív és az edu.geoinfokft.hu portálokat. Az utóbbin folyik a képzés.

Kitesszük a tananyagokat olvasható és letölthetõ formában, és adunk elegendõ idõt – 14 nap – ezek áttekintésére. Amikor a bejelentkezett hallgató úgy érzi, kellõen áttekintette az anyagokat, bejelentkezik a rendszerbe a vizsgára. Ez egy 60 kérdésbõl álló teszt, melyet 80%-os szinten kell teljesíteni. A kérdéseket a rendszer nem számsorrendben teszi fel, hanem véletlen módon rendezi mindenkinél azokat. Ráadásul a feleletválasztásos teszt megoldásait is rotálja, így az esetleg egymás mellett vizsgázóknak nem ugyanaz a megoldási kód a helyes válasz.

Amennyiben a vizsgázó megadja a helyes választ, akkor kap egy virtuális vállveregetést, és jöhet a következõ kérdés. Ha azonban hibás a válasz, akkor a rendszer megjeleníti a következõ képernyõn a joganyag azon fél-másfél oldalas részét, amiben megtalálható a helyes válasz. Ennek átolvasása után ismét visszatér az elõzõ kérdés. És innen az oktatóteszt megnevezés, mert így szinte biztos, hogy a vizsgázó megtanulja a helyes választ.

A tesztre egyébként 48 órát biztosítunk. Bármikor megszakítható, és késõbb ugyanonnan folytatható. Erre azért adunk lehetõséget, mert biztos sokan a munka után fognak a képzéshez, és könnyen elfáradhatnak. Tréfásan mondtuk azt is, elfogyott otthon a sör, le kell ugrani a boltba, és erre idõt kell adni.

- Miképp tudják garantálni a kialakított rendszer minõségét?

Már többen felvetették, könnyen megkerülhetõ a rendszer, bárkit oda lehet ültetni a számítógép elé, és levizsgázik a másik helyett. A mindennapi életben is ott lesz mellette a jogszabály kinyomtatva, és bármikor felhívhatja a jogi segítõjét is egy-egy tárgyalás során. Mi a tesztvizsgán ugyanezt a segítséget megadjuk alapértelmezetten, így nem szükséges más, nem legitim eszköz bevetése.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul