e-villamos online szaklap

MMK Oktatási Bizottság

| | |  0 | |

A Magyar Mérnöki Kamara Oktatási Bizottságának mandátumát a 37/2009. (IX. 9.) elnökségi határozat tartalmazta. A bizottság legfontosabb feladatait az új felsőoktatási törvény tervezetével kapcsolatos véleménygyűjtés és a vélemények alapján megfogalmazott határozati javaslatok megfogalmazása jelentette.

Még a minisztériumi tervezet nyilvánosságra hozatala elõtt megfogalmazódtak a legfontosabb problémakörök, vélemények, és a Magyar Mérnöki Kamara 2010. év õszén elemzést készített a magyar mûszaki felsõoktatás jelenlegi problémáiról, és javaslatokat dolgozott ki a hazai mérnökképzés színvonalának növelése érdekében. A javaslatok kidolgozásához az MMK nagyszámú olyan kamarai tag véleményét kérte ki, akik a mûszaki felsõoktatásban dolgoznak, vagy mint gyakorló szakemberek meghívott elõadóként, szakdolgozat konzulensként, opponensként vagy más formában részt vesznek a mérnökképzésben, illetve munkahelyükön a közelmúltban közvetlenül kapcsolatba kerültek frissen végzett mérnökökkel.

A tagságunk aktivitása örvendetes volt, mert sok írásbeli véleményt kaptunk, közel 100 oldalnyi terjedelemben, részletes elemzésekkel, legnagyobbrészt kritikusan és aggódva figyelve a felsõoktatásunk helyzetét. Statisztikai elemzéseket is készítettünk a felsõoktatás szerkezetével kapcsolatban.

Az értékelõ munkára támaszkodva, illetékes minisztériumi, rektori konferenciai vezetõk, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöksége, az MTA elnöke érdeklõdéssel tekintettek az MKOB kidolgozott összeállításaira, statisztikai értékelésére.

Az MKOB bizottság elnöke a Mûszaki Rektori Konferencia állandó meghívottjaként vett részt a bizottság ülésein. 2010. évben Kecskeméten, Budapesten és Pécsett meghívott fõelõadóként ismertette a MKOB által kidolgozott összeállításokat.

2010 decemberében hivatalosan is elküldtük az MKOB észrevételeit az államtitkárság vitaanyagáról.

Az MMK hivatalos véleménye két fontos dokumentumrészt tartalmazott:
- Az MMK javaslatai a mérnökképzés jelenlegi fõbb problémáinak megoldására, illetve csökkentésére
- A magyar mûszaki felsõoktatás jelenlegi helyzetének elemzése, az MMK javaslatainak háttere és indoklása

Az MKOB anyagaival, állásfoglalásával széleskörû érdeklõdést keltett. Bizonyítja az érdeklõdést, hogy Kecskeméten, a Mûszaki Értelmiség Napjának rendezvényén, Hajdúszoboszlón 2010. november 3-4-én a Víziközmû Társaságok Országos Igazgatói értekezletén fõelõadásban számoltunk be az MKOB összeállításáról (120 részvevõ), 2011. március 25-én Veszprémben a Mérnöki Kar nagyszabású rendezvényén „Kihívások a mûszaki szakemberképzésben” fórumot tartott, és egyik fõelõadónak az MKOB elnökét kérték fel.

Az MKOB tevékenységében széleskörûen támaszkodott a tagozatokra, a kidolgozott anyagokat több tagozat vezetõsége megvitatta, több esetben meghívták az MKOB képviselõjét.

A Mérnök Újságban elemzõ cikket jelentettünk meg a felsõoktatás kérdéseirõl, majd további számokban a felsõoktatásba bekerült hallgatók matematikai hiányosságait elemzõ cikkek megjelenését is megszerveztük.
A bizottság munkája kevésbé a formális ülésekben realizálódott, hangsúlyosabban az elemzések, vélemények gyûjtése, a vélemények szintetizálásában teljesedett ki.

Az MKOB által kidolgozott dokumentumok teljes terjedelemben letölthetõk, megtekinthetõk a http://mmk.hu/?page_id=56 honlapról.
- Hová tart a felsõoktatás? Statisztikai tendenciák a felvételi számokból.
- Matematikai felmérés – matematikai alapok
- Az Állami Számvevõszék jelentése a felsõoktatási törvény végrehajtásának ellenõrzésérõl; Bittó Zoltán számvevõ igazgatóhelyettes elõadása alapján szerkesztett változat
- Doktori képzések Magyarországon (PhD, DLA)
- Gondolatok a PhD - DLA kombinációjú képzéshez
- A Magyar Mérnöki Kamara Oktatási Bizottságának szervezeti kérdései, munkamódszertani terve a 2009-2010. évekre
- A Magyar Mérnöki Kamara Oktatási Bizottságának feladatai 2009-2010 években
- Mûszaki képzési terület alapszakjainak képzési és kimeneti követelménye (KKK)

Az MMK Oktatási Bizottságának munkájában közremûködnek: Dr. Mecsi József, az MKOB elnöke, Dr. Csete Jenõ, Czetka Zoltán, Dr. Greschik Gyula, Dr. Hajtó Ödön, Horváth Adrián, Dr. Kováts Gábor, Dr. Parádi Ferenc.

Horváth Adrián az MMK képviseletében, mint tag vesz részt a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB), Mûszaki Bizottságának a munkájában. Külsõ állandó meghívottként Dr. Jobbágy Ákos, a BME Oktatási Igazgatója észrevételeivel, írásos véleményeivel és a bizottsági ülésen aktív részvételeivel segítette a bizottság munkáját.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul