e-villamos online szaklap

Az MMK szakmai tagozatok teljesítései a 2010. évi pályázati rendszerben

| | |  0 | |

Az érdekes írás azt mutatja be, hogy az egyes tagozatok tavaly milyen címekkel nyertek a feladatalapú pályázatokon. Az összefoglaló nemcsak arra jó, hogy némi képet kapjunk az arányokról, de ötleteket is adhat.

Anyagmozgatógép, Építõgép és Felvonó Tagozat

1) A „Tájékoztató és útmutató a (G-D-36) emelõgépek szakértõi tanúsítvány odaítélésérõl” c. segédlet készítése az MMK emelõgép szakértõk számára.

2) Szakmai rendezvény szervezése a XL. Építõgépész Konferenciához kapcsolódóan.

Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat

1) A „Mûszaki megoldások kidolgozása a tûzmegelõzés villamos vonatkozásai tárgykörében” c. szakmai tanulmány elkészítése.

2) A „Tervellenõri tevékenység feladatai az épületvillamos szakágban” c. szakmai anyag összeállítása.

3) „Az új MSZ EN 62305 villámvédelmi szabvány szerinti tervezés tárgyú vizsgára való felkészülést segítõ konzultáció” megszervezése és lebonyolítása.

Energetikai Tagozat

1) Az „Épületek energiatakarékosságot célzó felújítása az épületenergetikai elvárások szerint” c. tanulmány elkészítése.

2) A „Mérnöki konzultáció a megújuló energiahordozók hasznosításáról” c. szakmai program megszervezése és lebonyolítása.

Épületgépészeti Tagozat

1) A „Tervezési munka mûszaki követelményei” c. szakmai anyag összeállítása.

2) A „Tervellenõrzés” c. szakmai anyag összeállítása.

3) „Az épületgépészeti közép- és felsõoktatási rendszer továbbfejlesztése” c. tanulmány kidolgozása.

Gáz- és Olajipari Tagozat

1) „A Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata revíziója mérnök szemmel” címmel hatályos jogszabály felülvizsgálata és módosító javaslatok kimunkálása.

2) A „Háztartási gázfogyasztó készülékek cseréjének egyszerûsített eljárása” c. szakmai ajánlás kidolgozása.

Geotechnikai Tagozat

1) A „Geotechnikai káresetek – a megértéstõl a megoldásokig” c. tudásközvetítõ szakmai kiadvány szerkesztése.

Hírközlési és Informatikai Tagozat

1) A „Helyi és körzeti infokommunikációs hálózat szakági kiviteli tervekhez a tervdokumentációk tartalmi követelményeinek meghatározása” c. szakmai anyag összeállítása.

2) „A mérnökhallgatók és fiatal mérnökök segítése” c. szakmai program megszervezése és lebonyolítása.

3) A hírközlés, infokommunikáció területén az aktuális technológiai és jogszabályi változásokkal foglalkozó, kamarai tagok számára részvételi díj mentes szakmai rendezvény megszervezése és lebonyolítása.

4) Az „Elõkészítõ anyagok készítése jogszabályokhoz, rendeletekhez” c. javaslat-csomag összeállítása.

Környezetvédelmi Tagozat

1) A „Környezetvédelemért Díj egyetemi hallgatóknak” témájú tagozati program megszervezése és lebonyolítása.

Közlekedési Tagozat

1) „A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt ’kritikus infrastruktúra’ hálózatok komplex szemléletû vizsgálata” c. tanulmány elkészítése.

2) A „TEN-T hálózatok felülvizsgálata” c. háttértanulmány elkészítése.

3) „A Duna régió stratégiai kapcsolata a közlekedéshez” c. háttértanulmány elkészítése.

4) A „Megvalósíthatósági tanulmányok fokozatai, pozicionálása, (helye) a mûszaki tervezési folyamatban (tanulmány és metodika)” c. szakmai anyag összeállítása.

Szilárdásvány-bányászati Tagozat

1) A „Magyarországi széntermelés és -hasznosítás jövõbeni lehetõségei”  témájú szakmai anyag összeállítása.

Tartószerkezeti Tagozat

1) A „Statikus tervek tartalmi és formai követelményei” c. szakmai segédlet elkészítése.

2) A „Tervellenõrzés” c. szakmai anyag összeállítása.

Vízgazdálkodási és vízépítési Tagozat

1) Az „EUROCODE tanfolyam vizes mérnököknek” c. szakmai rendezvény megszervezése és lebonyolítása.

2) A „Mérnökök a Tiszáért” tematikus rendezvényhez kapcsolódó tagozati program megvalósítása.

A tanulmányok, szakmai anyagok Geszler Kingával történt elõzetes idõpont egyeztetés után az MMK-nál (Budapest, Angyal u. 1-3.) a kamarai tagok számára megtekinthetõk.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul