e-villamos online szaklap

Az ELT Minősítő Bizottság statisztikai adatai a 2010-2011. évben

| | |  0 | |

Cikkünkben nemcsak a Minősítő Bizottság tevékenységéről olvashatnak, hanem következtetéseket vonhatnak le a Tagozat növekedéséről, illetve annak jellegéről is.

Minõsítés, vizsgáztatás

2010-2011-ben folyamatosan végeztük a tervezõi, a szakértõi, a tervellenõri, a felelõs mûszaki vezetõi és a mûszaki ellenõri kérelmek véleményezését.

Összesen 15 (V-T) tervezõi, 9 (V-SZ) szakértõi és 32 Tervellenõri (V-T-ell.), valamint 4 Felelõs mûszaki vezetõ (FMV) és 4 fellebbezési kérelem véleményezésére került sor,  Átirányítás volt más tagozathoz 6 esetben.

Közremûködött az ELT MB
• a jogosultsági vizsgák szakanyagának korszerûsítésében,
• a vizsgakérdések kidolgozásában és
• a szabványosítás tárgykörében jegyzet elkészítésében,  valamint
• a vizsgáztatásban;

További szakmai tevékenységek:
• szakvélemények készítése,
• beszámolók összeállítása.

A jogosultság végzettségi követelményeinek (kreditek) meghatározása
Az ELT MB kidolgozta az Épületvillamossági tervezõi és szakértõi jogosultsághoz a szakirányú végzettség megállapításának kritériumait kreditpontokban, illetve félévórákban meghatározva.

Jogszabályok és szabályzatok véleményezése
Több fontos jogszabály és szabályzat módosítására terjesztett elõ javaslatot az ELT elnöksége a MB együttmûködésével, részben saját elhatározásból, részben a Kamara kezdeményezésére.

Továbbképzési programok
A mérnök továbbképzés területeire képzési célokat, tanterveket fogalmaztunk meg és több fordulós bírálatok után javaslat készült a Mérnöktovábbképzések konkrét tananyagára, speciális kurzusok beindítására.

Kapcsolatok, együttmûködés
Együttmûködünk szakmai kérdésekben a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségével, más tagozataival és szervezeteivel, más kamarákkal, a kapcsolódó tudományos egyesületekkel, azok szervezeteivel, a szakterület lényegesnek minõsített képviselõivel.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul