e-villamos online szaklap

A MÉDI aktualitása, érvényesíthetősége

| | |  0 | |

Tóth Zoltán a Tagozat képviseletében részt vett a MÉDI 2008-as átdolgozásában, frissítésében. Azóta megszületett a 191/2009 számú kormányrendelet, illetve jelenleg folyik az építészekkel közös MÉDI szerkesztése.

A kidolgozott MÉDI-ben a tervtartalmi követelményeket egy a gyakorlatban általánosan elfogadott és megfelelõ színvonalat biztosító szinten állapítottuk meg.  Ehhez képest az említett jogszabály meglehetõsen merev és maximalista elvárásokat tartalmaz. Ennek jó példája a nagyobb projekteknél általánosan alkalmazott tervezõi módszer, amely szerint a nyomvonaltervek nem térnek ki minden egyes fogyasztó (lámpa, csatlakozó stb.) bekötõ vezetékének ábrázolására, csak a fõ nyomvonalvezetésekre, jellemzõen a kábeltálcákra. Az egyes bekötõvezetékek elhelyezése általában nem okoz gondot a megfelelõ felkészültségû kivitelezõknek. A rendelet azonban egyértelmûen a „villamosvezetékek nyomvonalai”-nak az ábrázolására utasít. Ez egy komoly nagyságrendû terv esetében rengeteg többlet munkát okoz. Ellenkezõ megoldás esetén viszont szegény tervellenõrök nem tudnak jó lelkiismerettel mit kezdeni a helyzettel.
Ez a szituáció eleve megkérdõjelezi a MÉDI vonatkozó részeinek alkalmazhatóságát és ezen keresztül a tervezõi társadalom önszabályozó szerepének szükségességét, illetve elfogadottságát.

A jelenlegi gazdasági helyzetben a másik komoly probléma a MÉDI-vel az ajánlott díjak betarthatatlansága. Tóth Zoltán tapasztalata szerint egy korrekt cég a MÉDI ár 50-60%-ánál kiszáll az árversenybõl – ez az a határ, ami felett még elfogadható minõségû munkát lehet végezni. (Persze hallottunk már 10-20%-ért lényegesen alacsonyabb díjon elvitt munkákról is.) A MÉDI érvényesíthetõségének helyre- (azaz fel-) állítása az aktuális gazdasági és jogi környezetben összetett és bonyolult feladat.

Mit tehet egy tervezõ ilyen helyzetben? Tóth Zoltán szerint nem megy bele a kétes áralkukba, és marad a régi megrendelõinél, partnereinél, akik továbbra is a minõséget keresik nála. Õk – ha a válság miatt azért alacsonyabb szinten is, de – megfizetik a korrekt árat. Sajnos az õ piacuk is szûkült-szûkül, de még eltarthatja a villamos vállalkozást. Hogy ez a hozzáállás kitarthat-e a várva várt fellendülésig, az a közeljövõ nagy kérdése…

Kérjük olvasóinkat, hogy szóljanak hozzá a MÉDI kérdésköréhez, különös tekintettel a most folyó Mérnöki Kamara – Építészkamara közös munkára.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul