e-villamos online szaklap

Az önkormányzatok szerepe az energiagazdaságban

| | |  0 | |

A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

Budapest

• Gazdasági válság

• Több mint ezer település szorul ÖNHIKI támogatásra,

• Ezer körül van a mûködésképtelen önkormányzatok támogatásában részesülõk száma

• Folyamatosan emelkedõ mûködési költség, kiemelkedik az energiaköltség.

• Kinek mi a feladata: állam, önkormányzat, vállalkozások: elõállítás, felhasználás

Állam szerepe: energiahatékonyság javítása, a megújuló energia elõállítása és alkalmazása terén az állam szerepe elsõdleges, hiszen az õ kezében van a törvényhozás, a szabványosítás, az ellenõrzés, esetenként az árszabályozás, a környezetvédelmi kontroll, a gazdaság irányítása, a fejlesztési irányok meghatározása, az alapkutatások finanszírozása, az adóztatás, a tájékoztatás és még lehetne sorolni azokat az eszközöket, amelyekkel az energia elõállítást és felhasználást alapvetõen befolyásolni tudja.

 

Az önkormányzatok feladata (Ötv. 8.§.)

(1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemetõ fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tûzvédelemrõl, közbiztonság helyi feladatairól; közremûködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésrõl, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közmûvelõdési, tudományos, mûvészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elõsegítése.

(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésrõl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrõl, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemetõ fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

Az önkormányzatok szerepe

Az önkormányzat közvetlen energia felhasználó, feladata az önkormányzati intézmények fûtése, világítása, a használati melegvíz biztosítása:

o épület felújítás, nyílászárók szigetelése, cseréje, falak, födémek hõszigetelése

o intézményi fûtéskorszerûsítés, bioenergia alkalmazása, központi és helyiségenkénti szabályozás, ellenõrzés

o világítás korszerûsítése

o település közvilágításának korszerûsítése, energiatakarékos világítótestek, éjszakai, részleges teljesítménycsökkentés.

o napenergia felhasználása használati melegvíz elõállítására, nyári idõszaki létesítményeknél (uszoda, strand, napközis tábor), vagy egész évben folyamatosan mûködõ intézményeknél (szociális otthon)

Az önkormányzat közvetlen energia elõállító, elsõsorban távfûtés biztosítása:

o Távfûtõ mû energiatakarékos felújítása, kazánok hatásfok növelése, füstgáz rejtett energiájának kinyerése, változó tömegáram, idõjárásfüggõ szabályozás, ellenõrzési rendszer alkalmazása

o Kapcsolt hõ és villamos energia elõállítása, gázmotor-generátor beépítése

o Megújuló energia alkalmazása, napenergia használati melegvíz elõállításra, biomassza tüzelés, termál energia alkalmazása

Az önkormányzat, közvetett hatása az energiafogyasztóra:

o Rendezési terv, építéshatósági eszközök, épületek felújításánál, építésénél energiatakarékossági szempontok érvényesítése

o energiahatékonysági pályázatok támogatása, szervezése, együttes részvétel

o helyi közlekedés optimalizálása, tömegközlekedés támogatása

o lakossági fûtéskorszerûsítési, épület energiatakarékos felújítási, megújuló energia alkalmazására vonatkozó törekvések elõsegítése, támogatása

 

Az önkormányzatok által végzett feladatok

Energetikai koncepció készítése, energetikus szakember, szakértõk alkalmazása, pályázati források felkutatása.

- épületek energiatakarékos felújítására,

- a fûtõberendezések korszerûsítése, szabályozhatósága,

- épületek komplex hõszigetelése

- világítás korszerûsítése

- közvilágítás lakossági energiatakarékossági törekvések elõsegítése,

- tanácsadási, szervezési, tervezési, beruházási feladatok

- források biztosítása

 

Óbuda, Faluház program

886 lakásos lakóház

Komplex hõszigetelés, fûtéskorszerûsítés, 1500 m2 napkollektor rendszer, 100 m3-es puffertartály. Évente 240 tonna széndioxid megtakarítás

Biomassza hasznosítás a gyakorlatban

Pornóapáti: 1200 kW-os távfûtõ mû, fahulladék, 400 lakos, 86 lakás, 11 közintézmény

Dénesfa: fatüzelés, 420 fõs település, közösségi ház, évi 1 millió Ft.

Örményes: pellet és mezõgazdasági melléktermék, 1260 fõ, iskola, 30 % költség-megtakarítás, terv saját pelletáló

Taktaharkány: 4000 fõ, intézmény fûtés, fatüzelésû fûtõberendezéssel, biomasszát helyben állítják elõ, napkollektor

Biomassza hasznosítás alapkérdései

Fenntarthatóság, saját forrás, hosszútávú megállapodások, munkahely teremtés, önellátás

1.5 millió m3 fa vágási maradék, kihasználatlan tartalék

Kis energiaigény kielégítésére, kis településeken, szállítási távolság

Hõszigetelés, nyílászáró-csere

Zöld Újbuda

Napkollektor a 119 lakásos panelház tetején: panelprogram keretében nyílászáró csere, hõszigetelés, gépészeti felújítás

36 db vákumcsöves kollektor a használati melegvíz elõállítására

Naperõmû a Polgármesteri Hivatal tetején: 40 kW napos teljesítmény, 65 ezer kWh energia évente, 54 t CO2 megtakarítás, vegyes finanszírozás KMOP, saját erõ, hitel, a felesleget az áramszolgáltató veszi át,

10 év körüli megtérülés

Termál energia hasznosítása

Hódmezõvásárhely: közintézmények, lakóházak

Kistelek: 8 közintézmény

Veresegyháza: közintézmény, de tervezve a bõvítés a lakossági irányba

Hõszivattyú:

Hernád: iskolafûtés, 2009-ben befejezett hõszivattyú, hõszigetelés, teljes gépészeti felújítás

Gödöllõ tevékenysége:

- 2010-ben Önkormányzat mûködési költség 7.7 milliárd forint

- 1.9 milliárd forintos dologi kiadás 16 %-a, 303 millió forint az energiaköltség,

- Kalória Kft. 116 millió forintos dologi kiadás 23 %-a, 27 millió forint az energia költség

- Távhõ Kft. energiaköltsége 3-400 millió forint, összes energiaköltsége több, mint a fél milliárd forint

Közvilágítás rekonstrukciója

Távfûtõ mûvek felújítása, gázmotor beépítése

Szennyvíztelep biogáz hasznosítás

Napenergia hasznosítás

Termál tervek Gödöllõn

PEA program: termál energia hasznosítása,

2-3000 méter mélységben jelentõs mennyiségû 90-120 C-os melegvíz található.

Pannergy Zrt-vel megállapodás

Szentlõrinc: fejlesztés alatt, intézményi fûtés

Zöld Óvoda

• zöldtetõ,

• napkollektoros vízmelegítõ rendszer,

• fokozott hõszigetelés

• csapadékvíz hasznosítása

Javaslatok:

Energetikai koncepció

Települési energetikus alkalmazása, kistérségi energetikusi rendszer, kistérségi energia ügynökség kialakítása

- energetikai szaktanácsadás,

- tervezõ, szervezõ tevékenység,

- energetikai koncepció kidolgozása,

- pályázati lehetõségeket feltárása,

- közremûködés pályázatok megvalósításában,

- önkormányzatok, lakosság, közmû szolgáltatók számára

 

Az elõadás elhangzott a Városi energiafelhasználás c. energetikai konferencián az Óbudai Egyetemen.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul