e-villamos online szaklap

Buszrendszerek az épületautomatizálásban

| | |  0 | |

Fontos megjegyezni, hogy buszrendszer használata csak megfelelően megtervezett és megépített épület, illetve abban korszerű gépészeti rendszerek meglétével gazdaságos. Hiába próbálunk a hőmérséklet szabályozásával energiát spórolni, ha annak jó része megfelelő hőszigetelés hiányában a szabadba távozik.

Az épületautomatizálás feladatai

 

1. Költség és energia megtakarítás – Villamos és gépészeti rendszerek szabályozása, vezérlése, mint pl. a fûtés, hûtés, szellõzés, illetve világítás.

2. Kényelem – Szintén fokozható a villamos és gépészeti rendszerekbe való beavatkozással.

3. Biztonság – Ez többek közt jelenti

• az épület és azon belül a gépészeti, villamos és az ezeket vezérlõ rendszerek megbízható mûködését;

• a vagyonvédelmet, amely magában foglalja a tûz és betörés elleni védelmeket;

• az információ védelmét, hiszen maga a vezérlõ hálózat is kapcsolatban lehet egy helyi számítógépes hálózattal, akár az Internettel.

 

Energiamegtakarítási lehetõségek épületautomatizálással (A teljesség igénye nélkül.)

 

1. Hûtés, fûtés, szellõzés-technika

• Egyedi, helyiségenkénti szabályozás,

• Természetes szellõzés kiaknázása,

• Ablak- és ajtónyitás-érzékelõk bevonása az optimális energiafelhasználás érdekében,

• Vezérlés idõprogram alapján.

2. Árnyékolás

• Helyi vezérlés,

• Központi vezérlés szélsebesség, idõ, fény, fagy függvényében.

3. Világítás

• Emberi jelenlét figyelése,

• Fényerõsség-szabályozás,

• Idõprogram,

• Központi és helyi vezérlés.

Mindezen feladatok végrehajtása mérések nélkül elképzelhetetlen. Az utóbbi években maga a mérés, és a mért adatok, a fogyasztás megjelenítése is elõtérbe került (Smart Metering). Ez utóbbi magába foglalja a hõmennyiség, a víz, a felhasznált villamos energia mérését, az adatok automatikus továbbítását a szolgáltatóhoz, illetve az adatok helyi, grafikus megjelenítését a felhasználó számára.

Mindez automatikus vezérléseket és szabályozásokat igényel, amely megvalósítható buszrendszerek alkalmazásával.

 

Buszrendszer – Digitális adattovábbítás (távirat) egyik állomástól (buszrésztvevõtõl) a másikig egy közös átviteli közegen keresztül.

Az átviteli közeg lehet

 

• Sodrott réz érpár,

• Üvegszál,

• Erõsáramú hálózat (PLC),

• Rádióhullám.

 

Példák épületfelügyeleti buszrendszerekkel szemben támasztott követelményekre:

Feladat fajtája - Elfogadható késleltetés - Egyszerre átvitt adat mennyisége

Világítás ~100 ms 1 bit – 1 byte

Árnyékolás ~0,5 s 1 bit

Fûtés/hûtés ~perc Néhány byte

 

Hierarchikus rendszerek.

Az egyes feladatokat más-más buszrendszer látja el. Közöttük a kapcsolat átjárók segítségével valósítható meg.

 

Busz 1. I/O

Busz 2. I/O I/OÁtjáró I/O

Busz 3. I/O I/O I/O

I/O = bemeneti vagy kimeneti egység.

 

Nyílt rendszerek.

A kommunikációs protokoll hozzáférhetõ, így bármely gyártó bármilyen feladatot megvalósíthat, miközben lehetõvé válik a más gyártók eszközeivel való kommunikáció.

 

Energiamegtakarítás buszrendszerrel 

A Brémai Fõiskola (Németország) tanulmánya alapján. Két azonos felépítésû és használatú iskolahelyiség

összehasonlító vizsgálata 2002 elejétõl 2005 végéig. Az egyik helyiséget hagyományos vezérléssel, míg a másikat buszos szabályozással alakították ki. Mind a világítási, mind a fûtési energia felhasználásában közel 50% megtakarítást regisztráltak a vizsgált idõszakban.

 

A helyiségekben megvalósított feladatok:

 

Fûtés - Világítás

Hagyományos Szabványos termosztátok a kézi be- és kikapcsolás vezérléssel fûtõtesteken

 

• Ablaknyitás érzékelõk, • Emberi jelenlét figyelése, • buszos szelepvezérlõk a • árnyékolók vezérlése, KNX fûtõtesteken, • napi megvilágítási szint buszrendszerrel • szobahõmérséklet helyi mérése, figyelése, • szükséges fényerõsségre • idõprogram foglaltsági terv szabályozás alapján.


Összefoglalás 

Fontos megjegyezni, hogy buszrendszer használata csak megfelelõen megtervezett és megépített épület, illetve abban korszerû gépészeti rendszerek meglétével gazdaságos. Hiába próbálunk a hõmérséklet szabályozásával energiát spórolni, ha annak jó része megfelelõ hõszigetelés hiányában a szabadba távozik. Illetve a tökéletes hõszigetelés sem jelent feltétlenül megtakarítást, ha a fûtõ és szellõzõrendszer nem szabályozható. Komoly energiamegtakarítás csak az építész, gépész és villamos tervezõ együttes összefogásával valósítható meg egy épületben.

 

Felhasznált irodalom

 

[1] Dr Szandtner Károly (szerk). Villamos hálózatok gyakorlati kézikönyve. Budapest,

Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft, 2008.

[2] Energiahatékonyság KNX segítségével. A KNX Magyarország, non-profit egyesület

kiadványa. 2009.


Az elõadás elhangzott az V. Energetikai Konferencián.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul