e-villamos online szaklap

Villamosipari Vállalkozók Egyesülete

| | |  0 | |

Rövid ismertető a villamosipar hazai és külföldi gyártóit, importőreit, nagy- és kiskereskedőit, kivitelezőket és elosztóberendezések gyártóit tömörítő egyesületről.

Az egyesület mûködésével a villamossági szakterülethez kapcsolódó szakmai munkát, továbbképzést, tudományos tevékenységet segíti elõ. 2007-tõl kezdõdõen érdekvédelmi jogosítványokkal is rendelkezik.
Az egyesület az alábbi fontosabb területeken fejti ki tevékenységét:

• javaslattevõ és véleményezõ tevékenységet végez a szakterületét érintõ kormányzati döntések, tervek, fejlesztések, jogszabályok, egyéb szakmai állásfoglalások kidolgozásával, módosításával kapcsolatosan,
• a tagsággal rendelkezõ jogi és természetes személyek szakmai érdekvédelme,
• a tagok közötti folyamatos szakmai tapasztalatcsere,
• egységes szakmai etikai normák kidolgozása,
• az európai integrációs folyamat segítése, ezzel kapcsolatos szakmai információk nyújtása a tagok felé, a tagok pályázati munkájának támogatása,
• a szakterületet érintõ kérdésekrõl a tagok rendszeres tájékoztatása, ezzel kapcsolatos információs bázis és rendszer kialakítása,
• szakmai konferenciák és fórumok, valamint szakmai utak szervezése,
• a villamos piac pénzügyi és szakmai biztonságának fejlesztése, folyamatos kapcsolattartás a Direktinfo Kft. vezetõjével. A Direktinfo Kft. szolgáltatásait a tagjok kedvezménnyel vehetik igénybe.
• kapcsolattartás hazai szakmai és egyéb szervezetekkel, külföldi és nemzetközi szervezetekkel ( VTT, EUEW, CECAPI)
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, de erre - kizárólag kiegészítõ jelleggel – a fentebb megjelölt célok és feladatok biztosítása érdekében, - azokat nem veszélyeztetve – elvben van lehetõsége.
Az egyesület tagsága az alapító tagokból, valamint az egyesületbe utóbb belépett személyekbõl áll. Az egyesület tagjai rendes tagok, tiszteletbeli tagok és pártoló tagok lehetnek.
      
2009.03.05-én zárt közgyûlést rendeztek, melyen megválasztották az új elnökséget. Az egyesület elnöke Rózsa Judit, alelnökei Gallé Károly és Gazdag Gábor lettek.

www.villamosipar.hu

 

 

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul