e-villamos online szaklap

A villamosipar hírességei 5. Gábor Dénes

| | |  0 | |

Gábor Dénes fizikus a holografikus módszer feltalálója.

Gábor Dénes Budapest Terézváros városrészében született. Édesapja, Günszberg Bernát, a Magyar Általános Kõszénbánya Részvénytársaságnál (MÁK Rt.) dolgozott fõkönyvelõként, majd cégvezetõként, végül igazgatói rangban, 1928-ig. Édesanyja Jakobovits Adél. A szülõk 1899-ben kötöttek házasságot, s 3 gyermekük született: Dénes (1900), György (1901), Endre (1903). Az apa 1902. március 8-án fiaival együtt engedélyt kapott, hogy családnevüket „Gábor”-ra változtassák (BM. 1902. márc. 8. 24876 sz. rendelet).

 

Elemi iskolai tanulmányait a Szemere utcai községi elemi népiskolában, középiskolát a Budapesti V. ker. Markó utcai Magyar Királyi Állami Fõreáliskolában végezte. 1918. március 6-án érettségizett. 1918. március 15-én behívták katonának, az észak-itáliai fegyverszünet után tért haza. Ehhez kapcsolódik olasz nyelvtanulása, mely negyedik nyelvismerete lett. Novemberben beiratkozott a Magyar királyi József nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki osztályába. 1919. május 24-én áttért az evangélikus vallásra. 1920-tól Berlinben folytatta tanulmányait a charlottenburgi Technische Hochschule elektromérnöki karán. Itt rendszeresen látogatta a tudományegyetem elõadásait, többek között Einstein szemináriumát, mely Szilárd Leó kezdeményezésére jött létre, és aki az elõadásokra meghívta Wigner Jenõt, Neumann Jánost és Gábor Dénest. Késõbb a magyar baráti kör Polányi Mihállyal, Kösztler Artúrral bõvült. 1921. június 24-én tette le elsõ szigorlatát a Mûegyetemen. 1924-ben mérnöki diplomát szerzett Berlinben.

 

Az 1920-as években a nagyfeszültségû hálózatok üzemében fellépõ tranziens jelenségek sok problémát okoztak, de a vizsgálatukhoz sem módszerek, sem eszközök nem álltak rendelkezésre. 1927-ben disszertációjában tranziens jelenségek rögzítése érdekében az oszcillográf érzékenységének növelését dolgozta ki. 1927-1932-ig Siemensstadtban, a Siemens és Halske kutatólaboratóriumában, 1932-1933-ig pedig Erlangenben, a Siemens-Reiniger-Veifa nevû cégnél dolgozott. 1933-ban, a náci hatalomátvétel után elhagyta Németországot, és hazatért Magyarországra. 1933-1934-ig az Egyesült Izzó kutató-laboratóriumában a gázkisülés fizikájával foglalkozott. 1934-ben végleg letelepedett Angliában. 1934-1948-ig a British Thomson-Houston Társaság kutatólaboratóriumában dolgozott Rugbyben.

 

1936. augusztus 8-án feleségül vette Marjorie Louise Butlert, akivel haláláig harmonikus házasságban élt, gyermekük nem született. 1942. október 25-én, Budapesten meghalt édesapja. 1946-ban édesanyja hozzá és testvéréhez Angliába költözött. 1947-ben itt találta fel a holográfiát, amiért késõbb, 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott. A holográfia azonban 1960-ig, a lézer felfedezéséig nem terjedt el. 1949-1958-ig az Imperial College-ban elektronikát adott elõ. 1956-ban a Royal Society a tagjává választotta. 1958-1967-ig az alkalmazott elektronfizika professzora volt az Imperial College-ban.

 

Gábor Dénes az emberi kommunikációt és a hallást is tanulmányozta.

 

1962-ben látogatott haza Magyarországra. 1967-ben nyugalomba vonult. 1968-ban részt vett a Római Klub alapításában. „A holografikus módszer feltalálásáért és a kifejlesztéséhez való hozzájárulásáért” 1971-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat. 1974-ben súlyos agyvérzést szenvedett. 1979. február 9-én hunyt el Londonban.

 

Forrás: Wikipédia

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul