e-villamos online szaklap

A villamosipar hírességei 3. Vámos Tibor

| | |  0 | |

Vámos Tibor Széchenyi-díjas villamosmérnök, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

A Budapesti Mûszaki Egyetemen 1949-ben szerzett diplomát. Érdeklõdési területe eleinte a villamos erõmûvek és rendszerek folyamatszabályozása volt, késõbb a számítógéptudomány, robottechnika lett. 1950 és 1954 között az Erõmû Beruházási Vállalatnál, majd a Dunai Vasmû építésénél dolgozott építésvezetõként. 1954 és 1958 között rendes aspiráns a Villamosenergetikai Kutatóintézetnél MTA ösztöndíjasként. Kandidátusi disszertációját a dobos szénportüzelésû kazánok terhelésszabályozásáról írta. Kandidátusi, (ma PhD) fokozatát 1958-ban védte meg. 1958-tól 1964-ig az Automatizálási Osztály vezetõje. 1964-ben akadémiai doktori disszertációját, az erõmûvek, és energetikai rendszerek dinamikus viselkedése a számítógépes módszerek hazai alkalmazása témában védte meg. 1964-ben Benedikt Ottóval és Csáki Frigyessel megalapítja az MTA Automatizálási Kutató Intézetet, a mai SZTAKI egyik elõdintézményét. 1974-ben a sikeres mûködés eredményeképpen alakult meg a vezetése alatt az Automatizálási Kutató Intézet és az MTA Számítástechnikai Központ egyesítésével, a mai SZTAKI. 1969-tõl a Budapesti Mûszaki Egyetem professzora. 1964-1985-ig az MTA SZTAKI igazgatója, 1986 óta a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet Intézeti Tanácsának elnöke. 1990-tõl a CEU (Central European University, Budapest) Tudományos Programja mellett mûködõ kuratórium elnökeként dolgozik. 1992-1993-ban a George Mason University, Fairfax/VA Distinguished Visiting professzora, 1993 és 1994-ben pedig a George Mason University Distinguished Affiliate professzora.

 

Munkássága

Dr. Vámos Tibor az MTA SZTAKI igazgatójaként már a 70'-es években nagy figyelemmel kezelte azokat az Európában is kezdeti szakaszban lévõ kutatásokat, melyeknek a táv-adatfeldolgozás, a távoli számítógéprendszerek összekapcsolása volt a célja. A magyarországi adatkommunikáció szülõatyjaként, a mesterséges intelligencia úttörõjeként tartják számon, aki tevõlegesen részt vett a számítógéphálózati rendszerek fejlesztésében, használatuk országos programmá szélesítésében. Bakonyi Péter és Csaba László vezetésével 1998-ra egy olyan kapcsolóeszköz került kifejlesztésre, amellyel már lehetõség nyílt az X25-ös protokoll használatával számítógépek öszekapcsolására, illetve adatkommunikációra. Hazánkban elsõ volt abban, hogy összefüggéseiben elemezte az információs társadalom alapkérdéseit, követelményeit és hatását a társadalmi és gazdasági rendszer megújítására, a személyi szabadságjogokra. Szakterületei: nagy rendszerek folyamatirányitása, tudás alapú rendszerek, tudásreprezentáció, tudáskinyerés, tudáselmélet, robotlátás, alakfelismerés. Nemzetközi folyóiratok szerkesztõbizottsági tagja, publikációinak száma meghaladja a 270-et.

 

 

Forrás: Wikipedia

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul