e-villamos online szaklap

II. LED Konferencia

| | |  0 | |

A MEE Világítástechnikai Társaság és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 2011. február 1-2-án tartja a II. LED Konferenciát Találjuk meg együtt a LED-ek helyét a világítástechnikában mottóval. Cikkünkben a konferencia programját tekinthetik meg olvasóink.

Az elsõ LED konferencia (2010. február) sikere indokolttá tette a rendezvény évenkénti megszervezését. Az elmúlt egy évben további tapasztalatokat szereztünk, amelyeket ezen a rendezvényünkön igyekszünk megosztani a konferencia résztvevõivel.

A meghirdetett konferencia célja: a LED-ek és az alkalmazástechnika lehetõségeinek megismertetése; megvalósult világítási rendszerek bemutatása; a felhasználás jelenlegi korlátainak ismertetése; fénytechnikai és mûszaki jellemzõk méréstechnikájának pontosítása; a színtani és termikus paraméterek tisztázása; valamennyi téveszme eloszlatása, amelyet sokan szakmai ismeretek hiányában terjesztenek a LED-ekrõl.

Az új fényforrások marketingje jelentõs, mivel a LED-ek új világítási lehetõségeket, megoldásokat tesznek lehetõvé, ám az is tény, hogy nem vált ki minden fényforrást, és nem lehet minden világítási feladatot megoldani velük.  Valójában a jövõ egyik fényforrása, amely napjainkban keresi a helyét, alkalmazási területét.  Ennek megfelelõen nagy az elvárás a LED-ekkel szemben energiatakarékossági szempontból is, a gazdaság szereplõi és a lakosság részérõl egyaránt.

A konferencia részletes programja a  www.vilagitas.org honlapról december 10-tõl letölthetõ. MMK kreditpontos rendezvény !

Kísérõ rendezvény:  LED kiállítás, ahol cégek ismertetik termékeiket és szolgáltatásaikat a résztvevõkkel.

A konferencia részvételi díja 20.000 Ft + ÁFA, mely tartalmazza a konferencia programon való részvétel, a kiadvány, az ebédek, kávészünetek és elsõ esti baráti beszélgetés költségét, melyrõl a jelentkezést követõen számlát küldünk. A számlában a szervezési költség és az étkezés külön feltüntetésre kerül.
Az egynapos részvétel díja: 12.000 Ft + ÁFA
A kiállításon való részvétel költsége: 30.000 Ft + ÁFA (asztal vagy posztertábla).
Jelentkezési határidõ:  2011.  január 15.

A Világítástechnikai Társaság nyugdíjas tagjai és a diákok az elõadásokon díjmentesen vehetnek részt (elõzetes írásbeli jelentkezés szükséges, a hallgatói jelentkezési lap a honlapról letölthetõ).

Várjuk a  LED világítás iránt érdeklõdõk  jelentkezését!

Nagy János sk.
MEE Világítástechnikai Társaság
elnöke

Dr. Turmezei Péter sk.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja

II. LED Konferencia

MMK kreditpontos rendezvény, kamarai törzsszám: 13/2011/0006

Program

2011. február 1.
9:00    Regisztráció
10:00    Megnyitó: Nagy János, Dr. Turmezei Péter
10:20    Kolláth Zoltán: LED-k alkalmazása és a fényszennyezés
10:40    Székács György: LED-k alkalmazása a jármûvek világításában
11:00    Ábrahám György: LED-s, színszûrõs vasúti forgalomirányító világítótest
11:20    Horváth Csaba: LED-k és LED-s lámpatestek kémiai kompatibilitása
11:40    Vita
12:00-13:30    Ebéd
13:30-14:00    Poszterek és kiállítás megtekintése
14:00    Rakovics Vilmos: LED-k stabilitása
14:20    Poppe András: Közvetlen AC táplálású LED-ek termikus jellemzése
14:40    Csuti Péter, Poppe András, Molnár Gábor, Szabó Ferenc, Schanda János: LED-k élettani vizsgálata
15:00    Klinger György: LED-s világítástechnikai eszközökkel szemben támasztott mûszaki követelmények
15:20    Kovács Gábor: LED-s CCD szkenner fejlesztése
15:40    Vita
16:00    Kávészünet
16:20    Kerek-asztal beszélgetés a LED-k alkalmazási problémáiról. Felkért elõadók: Giczi Imre, Esztergomi Ferenc, Mancz Ivette, Pankasz László, Szabó Gergely, Vass László
18:00-19:00    Koccintás

2011. február 2.
9:00    Böröcz Sándor: LED-k a színpadvilágításban – a 2010. év eredményei, remények 2011-re
9:20    Gasztonyi Péter: Zenélõ” LED-k a díszvilágításban
9:40    Kerekes Béla: Szolnoki gyaloghíd funkcionális és diszvilágítása LED-s lámpatestekkel
10:00    Kovács Csaba: Margitszigeti futókör LED-s parkvilágítás létesítése, valamint a LED-s világítástechnikai összehasonlító mérések problémái
10:20    Vita
10:40    Kávészünet
11:00    Szabó Ferenc, Schanda János: LED színképi optimalizálás a cirkadian hatás figyelembevételével
11:20    Schanda János, Csuti Péter, Némethné Vidovszky Ágnes:  LED világítás élettani hatásai
11:40    Kovács Zoltán, Marossy Gábor, Poppe András: LED-es közvilágítási lámpatestek termikus tranziens teszteléssel való diagnosztikai vizsgálatának lehetõségei
12:00    Vita
12:20-14:20    Ebéd
14:20-14:40    Poszterek és a kiállítás megtekintése
14:40    Lambert Miklós: LED-s világítótestek hûtése
15:00    Németh Zoltán, Gémesi Szabolcs, Veres Ádám, Samu Krisztián, Ábrahám György: LED-es fényforrások optikai-fotometriai tervezése és szimulációja SPEOS szoftver környezetben
15:20    Szarvas Gábor: Változtatható fényeloszlási testtel rendelkezõ közvilágítási LED-es lámpák optikai rendszerének tervezése
15:40 Horváth Zsolt: Lesz-e szilíciumon világító dióda?

16:00    Vita
16:20    Zárszó: Nagy János

Kreditpontok: 2 napra 3 pont, elsõ napra 2 pont, második napra 1 pont.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul