e-villamos online szaklap

Tagozati elnökségi ülés

| | |  0 | |

A december 2-ai ülésen téma volt többek között az Építész kamarával közös szerződéstervezetek kérdése, a tagozati ügyrend, az E-VILLAMOS szaklap, a Minősítő Bizottság tevékenysége, az MKEH, a területi szakcsoportok, valamint a KTB.

A kibõvített elnökség 2010. december 2-i ülésérõl

Helyszín: ABB-tárgyaló (1138 Budapest, Váci út 152-156.)

Jelen vannak: Kun Gábor elnök, Darvas István, Dely Kornél, Dési Albert, , Eitel László, dr. Fodor István,
Gáspár Péter, Kovács László, Marosfalvi Péter, Sax Dezsõ, Sz. László Erika, dr. Tóth Judit
Kimentették magukat: Kádár Aba, Kozaróczy Kornél, Kõhegyi László, Kruppa Attila

Kun Gábor megnyitotta az ülést, köszöntötte a jelenlévõket, bemutatta a meghívott vendéget, Veresegyházi Bélát.
Ezután a meghirdetett napirend sorrendi változtatásával folytatódott az ülés.

(1) Tájékoztatás az Építész Kamarától érkezett szerzõdésmintákkal kapcsolatban.
Nagyon építészspecifikus. Pozitív fejlemény a két kamara együttmûködési törekvése, még a közös díjszabás tekintetében is. Várjuk a további fejleményeket.

(2) Tagozati ügyrend.
Sz. László Erika az általa összeállított, az Energetikai Tagozat aktuális anyagából a tagozatunk specfikációit figyelembe vevõ változatot ismertette, amelyet az ülés elõtt minden elnökségi és minõsítõ bizottsági tag megkapott. Eldöntendõ kérdés: kell-e felsorolni a szakcsoportokat, legyen-e a tagozat által alapítandó díj?
Minden érdekelt december 14-ig küldje meg ezzel kapcsolatos véleményét.

(3) Hírlevél, honlap kérdése
A hírlevél célját, eddigi eredményeit ismertette Veresegyházi Béla. A fogadtatása jó, szerinte igény van rá. A Gáspár Péter által gondozott tagozati honlapnak más a rendeltetése, a kettõ léte nem zárja ki egymást. Egyeztetés a továbbiakról 2011 februárjában.

Kun Gábor elnök elfoglaltsága miatt átadta az ülés vezetését dr. Fodor István alelnöknek.

(4) dr. Tóth Judit - Minõsítõ Bizottsági ügyek.
Az elmúlt idõszakban az MMK Területi Szervezetei által nem megadott jogosultságokkal kapcsolatban több észrevétel, panasz érkezett az ELT MB-hez. Ismertette az összegyûjtött információk alapján az Elektrotechnika Tagozat módosító javaslatát a szakmaterületi besorolásokat illetõen, amelyet az érdekeltek meg is kaptak. Megjegyzés: a „Mûszaki menedzser” végzettség nem tartozik a villamos szakterület kompetenciájába, a mûszaki menedzser ezen a szakterületen nem szakmagyakorló.

(5) MKEH problémák
Két szinten kezelendõk. Egyrészt a kamara vezetésének az MKEH vezetésével kellene a kapcsolatot felvennie, másrészt a szakmai ügyintézõk szintjén, amit dr. Fodor és Kruppa Attila megkísérel.

(6) Szakcsoportok
Sz. László Erika és Eitel László ismertetett néhány beszerzett adatot, létszámot a hozzájuk eljutott információkból. A kisebb területi létszám miatt több szakma együtt is létrehozhat szakcsoportot. Ott jobb a helyzet, ahol a MEE szervezetek áramszolgáltatói támogatást is kapnak, ebbe beintegrálódhatnak az EtT-tagok.

(7) 2011. évi munkaterv és ülésrend
Kun Gábor elnök javaslata az ülések gyakoriságáról: 6 hetenként. A jelenlévõk ezzel egyetértettek. Dr. Fodor javaslata: az aktuális napirendhez kapcsolódóan legyenek témafelelõsök, dolgozzanak ki elõterjesztést, azt az érdekeltek az ülés elõtt 2 héttel kapják meg, így az ülésen rövid, tárgyilagos témafeldolgozás lehetséges.

(8) A tagozat érdekérvényesítési feladatai.
Három fõ terület:
- az MMK-val,
- az Építész Kamarával,
- a hatóságokkal

(9) Marosfalvi Péter beszámolója a KTB-rõl.

(10) Egyebek:
Oktatási Bizottsággal egyeztetés a kreditpontok odaítélése kérdésében.
VITERA – MAVIR támogatás felosztása.

A következõ ülés idõpontja: 2011. január 24. 14 óra, Helye: ABB-Budapest.
(Darvas István tájékoztatása szerint a jövõ évi elnökségi ülések helyszíne továbbra is lehet az ABB)

Budapest, 2010. december 7.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul