e-villamos online szaklap

Green-IT: IT és szórakoztató-elektronikai eszközök I.

| | |  0 | |

A háztartások egyre több elektromos és elektronikai berendezéssel rendelkeznek, emellett a munkahelyeken is mind szélesebb körben jelennek meg az elektronikai eszközök. A berendezések használatának komoly ára is van: az életciklus (gyártás, logisztika, használat, hasznosítás, ártalmatlanítás) során okozott környezeti terhelés igen jelentős. Ennek tudatosítására indította a Bay Zoltán Kutatási Közalapítvány a GREEN_IT projektet, melyben a háztartásokban és irodákban előforduló informatikai és szórakoztató elektronikai berendezéseket vizsgálják.

A projekt kiemelten foglalkozik a használati fázis környezeti hatásaival. Célja, hogy tudatosabbá tegye az informatikai eszközöket használók választását, tevékenységét energetikai és környezeti szempontból. Elemzésre kerül egy irodaház és egy háztartás IT és szórakoztató-elektronikai eszközállományának környezeti terhelése a használat során, ismertetésre kerülnek az életciklus környezeti hatásai az életciklus-elemzés (LCA) mind szélesebb körben elterjedõ eszközének alkalmazásával. A projekt az NKTH támogatásával kerül kidolgozásra.


I. BEVEZETÉS

A hazai villamosenergia-fogyasztás a rendszerváltás után a GDP-hez köthetõ trend szerint növekedett. Míg 1995-ben 36 ezer GWh volt a felhasználás, addigra 2005-ben elérte már a 42 ezer GWh-át. Az Európai Unióban az elkövetkezendõ 20 évben min. 30%-os villamos energiafogyasztás emelkedést jósolnak, várhatóan hasonló tendencia figyelhetõ meg majd hazánkban is. A lakossági villamosenergia-felhasználás a teljes fogyasztás 33%-át is eléri, és mértéke az elmúlt évek alatt nagyobb intenzitással növekedett az ipari szektorhoz képest.

A fogyasztói társadalom kialakulása hazánkban is érezteti hatását, a magasabb életszínvonal mellett a háztartások egyre több elektromos és elektronikai berendezéssel rendelkeznek. A korábbi 1 televízió mellett nem ritka, hogy ma már 2-3 készülékkel rendelkeznek a családok. Emellett a munkahelyeken is mind szélesebb körben jelennek meg az elektronikai eszközök. Míg 1995-ben a munkahelyeken még nem volt általános az informatikai eszközök használata, addigra ma már nehezen képzelhetõ el ez. 2006-ban már hozzávetõlegesen 2 millió számítógépet használtak a munkahelyeken. A számítógépek hatékonyságának azonban komoly ára is van: az életciklus (gyártás, logisztika, használat, hasznosítás, ártalmatlanítás) során okozott környezeti terhelés igen jelentõs. Mindezek ellenére a számítógépek környezeti hatásait a konfigurációk nem próbálják csökkenteni, minimalizálni. A divatos perifériák, a nagy teljesítmény és az ár mellett meg kell jelenjen a kis környezeti hatás is, mint fontos szempont és elérendõ cél.

Ennek tudatosítására indította a Bay Zoltán Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete a GREEN_IT projektet, melyben a háztartásokban és irodákban elõforduló informatikai és szórakoztató elektronikai berendezéseket vizsgálják. A projekt célja, hogy tudatosabbá tegye az informatikai eszközöket használók, beszerzõk választását energetikai és környezeti szempontból. Az elérendõ cél, hogy az otthoni és irodai informatikai eszközök beszerzésekor ne csak az aktuális trendek (magasabb órajel, nagyobb teljesítmény stb.) érvényesüljenek, hanem az élettartamra vonatkozó energiafelhasználási értékek is. Az eszközök kiválasztásánál legyen szempont a fogyasztás, az üzemeltetési költség és az okozott környezeti terhelés. Ennek elérése érdekében indult a projekt ismeretterjesztõ honlapja, amelyen a témával kapcsolatos információkat találhatnak az érdeklõdõk, illetve az elektronikai berendezésekkel kapcsolatos használati szokásaikról is véleményt nyilváníthatnak.

 

 

A vizsgálat során egy konkrét háztartásban található szórakoztató-elektronikai és IT-eszköz állomány energiafelhasználása került elemezésre (1. táblázat).

 

1. TÁBLÁZAT

A háztartásban vizsgált szórakoztató-elektronikai és IT eszközök

Vizsgált eszköz

Tulajdonságok

Használati szokások

Televízió

66 cm (26”) képátlójú LCD TV, HD ready képfelbontással

1,5 óra/nap

Hi-Fi berendezés

Minõségi egységekbõl felépített berendezés, amely különálló erõsítõt, CD-t, tunert és DVD lejátszót tartalmaz

1 óra/nap

PC (személyi számítógép)

Közepes számítógép konfiguráció otthoni használatra, Athlon 64+ processzorral, 1 GB memóriával

0,5 óra/nap együttes mûködéssel

Monitor

43 cm (17”) képátlójú LCD monitor a személyi számítógéphez

Hangrendszer

4.1 hangrendszer a személyi számítógéphez, a hangszórók teljesítménye 4x6W RMS, a mélynyomó teljesítménye 17W RMS

Router

A lakásban az Internetkapcsolat megosztásához, helyi számítógép-hálózat mûködtetéséhez

24 óra/nap (függetlenül a wifi bekapcsolásától, a csatlakozott eszközök számától)

Rádiós óra

Ébresztõórát és egyszerû rádiót magában foglaló berendezés

24óra/nap

Mobiltelefon töltõ

A lakók által használt négy darab mobiltelefon töltésére alkalmas töltõegység.

4*1,5óra/hét

 

A mért eredmények alapján megbecsültük, mekkora lehet az egyes berendezések fogyasztása éves szinten. A berendezések életciklusuk használati fázisának túlnyomó részét OFF módban töltik, ahol a jelentkezõ fogyasztás látszólagosan igen kicsi, viszont rendkívül jelentõs lehet éves szinten.

Az egyes berendezések ON módban (bekapcsolt, használatban lévõ) fellépõ fogyasztását éves szinten az 1. ábra elsõ diagramja mutatja. Megfigyelhetõ, hogy a router és a rádiós óra, bár fogyasztásuk kicsi, hosszú bekapcsolt állapotukkal igen jelentõs fogyasztású berendezések. A TV készülék pedig, bár keveset üzemel, nagy fogyasztása miatt jelentõs fogyasztó éves szinten is. Az OFF módban (kikapcsolt, használatban nem lévõ) fellépõ fogyasztásokat éves szinten a második diagram mutatja, ahol legjelentõsebb fogyasztók a PC és a hozzá kapcsolódó eszközök (monitor, hangrendszer). Emellett az esettanulmányhoz használt lakásban jelentõs OFF mód fogyasztást mutatott a HiFi berendezés, míg kevesebbet a televízió. A router és az óra esetében az OFF mód nem volt, így ebben a kimutatásban ezen eszközök nem szerepeltek.

1. ábra Berendezések fogyasztási aránya évente

Még szemléletesebb a diagram akkor, ha megbontjuk az egyes eszközök fogyasztását ON és OFF mód szerint (2. ábra). Jól látható, hogy a fogyasztás közel fele OFF módban keletkezett, azaz olyan fogyasztás, amiért a berendezések semmilyen szolgáltatást nem nyújtottak, elsõdleges funkciójukat nem töltötték be.

 

2. ábra Berendezések fogyasztási aránya évente ON és OFF módokra megbontva

 

A következõ diagramok az IT fogyasztások valós nagyságáról adnak információt, úgy hogy azokat viszonyítjuk a háztartás teljes éves villamosenergia-fogyasztásához. Ezek alapján a vizsgált berendezések fogyasztása a háztartás fogyasztásának mintegy 20%-át teszik ki.

 

3. ábra: OFF és ON üzemmód fogyasztások aránya a háztartás fogyasztásában

                                                 

                                                                                  

 

4. ábra: A szórakoztatóelektronikai és IT eszközök fogyasztásának aránya a háztartás fogyasztásában

                                                              

 

 

A projekt ismeretterjesztõ honlapja:
http://www.green-it.hu/

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul