e-villamos.hu >> Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
Frissítve: 2015. december 09.
Jelentősen átdolgozva és korszerűsítve megjelent a villamos szakemberek körében már ismert kézikönyv, az ún. „Zöld könyv” új kiadása. Az „Elektromosipari szakemberek kézikönyve” címmel megjelent új kiadvány fejezeteit neves szakemberek jegyzik. Átfogó, jól felépített tartalmával nemcsak az ismeretek bővítését és a meglévő tudás korszerűsítését szolgálja, de a mindennapi munkavégzés során is hasznos segítőtársa lehet a villamosipari vállalkozóknak és a villanyszerelőknek. A kiadványt Novothny Ferenc és Jáni Valéria előszavával, Kádár Aba ajánlójával, valamint a tartalom ismertetésével mutatjuk be.

Előszó

A 2015-ben megjelenő „Elektromosipari szakemberek kézikönyve” hiánypótló, szakmai tájékozódást biztosító műszaki könyv. Egyes országokban évente adnak ki a kisfeszültségű villamos szerelés témakörében szakkönyveket, azaz folyamatosan korszerűsítik a kézikönyvsorozatokat. Teszik ezt mindazért a gyors változásért, amely ma itt, Európa közepén az előírás-változásokat (szabályzatok, szabványok) és a gyors, folyamatos technikai fejlődést jellemzi. Az informatika, a számítástechnika, a kommunikáció forradalma, a környezetvédelem, mind-mind komoly hatással van az energetikai – vagy ahogy régebben neveztük, az „erősáramú” – berendezésekre.

Igazából ma már csak komplex berendezésekről, létesítésről beszélhetünk, gondoljunk csak pl. az osztott intelligenciájú villamosenergia-ellátásra. És akkor nem is említettük az új anyagok és technológiák megjelenése okozta változásokat. Mindez alaposan indokolja egy eligazodást biztosító kézikönyv megjelenését. E kézikönyv igyekszik ismertetni a tárgyalt témakörök jelenlegi helyzetét, a vonatkozó jogszabályokat és szabványokat, szakmai megoldásmódokat, hogy kellő tájékozottsággal tudjuk felmérni a helyzetet, és döntést tudjunk hozni, hogy merre induljunk a mélyebb szakmai ismeretek elsajátításához. Sajnos nincs jó hírünk – sok információ már csak idegen nyelven érhető el. Ezért is értékes ez a magyar nyelvű kiadvány. A szerzők nem voltak könnyű helyzetben, temérdek a változás és korlátozott a terjedelem. A megjelenés évében is az egész iparágra kiható döntő változásokat élünk meg, ezért is nagy szó a naprakészségre való törekvés. Külön értéke e könyvnek a hatósági, engedélyeztetési oldal szempontjainak megjelentetése, amely a gyakorló szakemberek számára nyújt pótolhatatlan információkat. Változnak a szakkifejezések, ezekre is rávilágít a könyv végén egy apró fejezet.

Bízunk benne, hogy hasznos lesz e kézikönyv forgatása, előnyös, hogy a fejezetek önállóak, nem épülnek egymásra, így könnyű eligazodni a tartalomjegyzék alapján. Minden olvasónak sok sikert kívánunk szakmai munkájában, és reméljük, hogy a most útjára bocsátott „Elektromosipari szakemberek kézikönyve” hasznos segítőtársa lesz.

Dr. Novothny Ferenc szakszerkesztő                        
Jáni Valéria szerkesztő
 Kádár Aba ajánlása a Elektromosipari szakemberek kézikönyvéhez
 

A kisfeszültségű berendezések szakmai megoldásai ma már – szerencsére – igen gyorsan fejlődnek. Az új megoldások nem csupán számtalan lehetőséget nyújtanak, de más követelményeket is támasztanak, nem csak az új, de a meglévő berendezésekkel szemben is. Nem is olyan régen egy-egy szakkönyv éveken, akár évtizedeken át is kiválóan használható volt. Szakmánk mai fejlődési sebessége mellett ez ma már elképzelhetetlen. Éppen ezért időről időre átdolgozott kiadványok szükségesek a szakmai ismeretek szinten tartásához, az újdonságok megismeréséhez, a legújabb megoldások elsajátításához. Jelen könyv sem a halhatatlanságra pályázik, csupán az olvasók napi munkáját kívánja segíteni. Az évek során persze a szerzőgárdák is változnak, felfrissülnek. Csupán egy dolog változatlan: a cél.

 A könyv célja ma is az, hogy ismeretanyagával a villanyszerelő-társadalom naprakész állapotban tarthassa tudását. Természetesen nem minden ismeretre kiterjedő tankönyvről van szó, bár a kezdők, a tanulók is haszonnal forgathatják. A gyakorló szakemberek pedig – segítségével komoly szakmai ismereteik és gyakorlatuk mellett – lépést tarthatnak a szakma gyors fejlődésével.

 A szakma szabványai, előírásai is folyamatosan változnak, a jogi környezet is formálódik. Ha tetszik, ha nem, ezt is nyomon kell követni! Ezért a könyv végén ezzel is foglalkozunk.

Szerkesztőgárdánk nevében minden Olvasónknak jó munkát és sok sikert kívánok, s szeretném, ha ebben a most útjára bocsátott szakkönyv is gyakran forgatott segítőtársuk lenne.

Kádár Aba, a szerzõgárda „doyenje”


Tartalom:

1. Elméleti alapok (Kádár Aba)

2. Lakóépületek villamos berendezése (Dely Kornél)

3. Készülékek (Dr. Kemény József)

4. Világítástechnika (Jáni Józsefné, Molnár Károly Zsolt)

5. Tartalék áramforrások (Kóra István)

6. Fázisjavítás (ifj. Hunyadi Sándor)

7. Épületautomatizálás (Balogh Zoltán, Dr. Kovács Károly)

8. Megújuló energiaforrások (HMKE) (Dr. Kádár Péter)

9. Túláramvédelem (Dr. Kemény József)

10. Áramütés elleni védelem (Dr. Novothny Ferenc)

11. Elektromágneses összeférhetőség (EMC) (Dr. Kovács Károly)

12. Villám- és túlfeszültség-védelem (Dr. Kovács Károly, Szijártó Gábor)

13. Tűzvédelem (Kruppa Attila)

14. A műszaki szabályozás eszközei (Arató Csaba, Murvai István)

15. Fontosabb szakkifejezések


További információk a könyvről: info@elektroinstallateur.hu

A dokumentum forrása az e-villamos.hu portál. [ Bezár | eredeti dokumentum | e-villamos.hu főoldal ]