Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése (szakmai segédlet)
Frissítve: 2016. június 08.
Ez a dokumentum eddig 70 látogatónak tetszett  
A szakmai segédlet célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi létesítmények tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében résztvevő szakmagyakorlók számára, amelynek használata feltételezi az idevonatkozó szabványok, jogszabályok ismeretét.

A medikai technológiák folyamatos fejlődése, illetve a hatályos, jelenleg még csak angol nyelven elérhető MSZ HD 60364-7-710 szabvány alkalmazása számos kérdést vet fel, mely szemléletében is eltér a korábban hatályos MSZ 2040 szabványtól és terminológiájától. A segédlet célja, hogy az ezekkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdésekre választ adjon, valamint áttekintést kapjon az olvasó azokról a speciális követelményekről, amelyek a tárgyi területen jelentkeznek.

Megjegyezzük, hogy várhatóan a közeljövőben az MSZ HD 60364-7-710 szabvány magyar nyelvű változata, majd annak magyarázatos kiadása is megjelenik.

Az MSZ HD 60364-7-710 szabvány az MSZ HD 60364 sorozat része. Ennek megfelelően szakaszainak számozása nem folytonos, hanem a sorozat alapszabványainak szakasz-számaira utal:
– az első három számjegy mindig a jelen szabvány száma: 710,
– az ezt követő három számjegy a sorozat, azaz a szabvány főfejezetének száma, amely a módosított követelményt tartalmazza,
– az ezt követő számok is az eredeti követelmény számai,
– majd ponttal van elválasztva a jelen szabvány százassal kezdődő, saját elkülönítő számozása.

A szabvány harmonizációs dokumentum, amely annyiban különbözik az EN jelű szabványtól, hogy megenged nemzeti eltéréseket. Az egyes tagállamok általánostól eltérő követelményei a „ZA” függelékben találhatók.

A fent említett szabvány a gyógyászati helyek biztonsági követelményeivel, az áramütés elleni védelemmel, a hibavédelemmel (közvetlen érintés elleni védelemmel), a villamos szerkezetek kiválasztásával, elhelyezésével és szerelésével foglakozik és követelményeket határoz meg gyógyászati helyek villamos energiával történő ellátásának folyamatosságát illetően. Csoportokba sorolja a gyógyászati helyeket egyidejűleg két szempontot vizsgálva: attól függően, hogy az ott használt villamos gyógyászati készülékek milyen módon kerülnek kapcsolatba a pácienssel és a villamos energia ellátás megszakadása veszélyt jelenthet-e a páciens számára?

Meg kell említeni, hogy a követelmények meghatározásánál meghatározó szerepe van a gyógyászati villamos készülékeket kiválasztó, az alkalmazási helyeket, az ott folytatandó tevékenységeket meghatározó orvostechnológusnak. A villamos szakági tervezés feladata a készülékek és tevékenységek működtetésének villamos feltételeinek megoldása.

Jelen segédlet elsősorban a biztonsági követelményekre koncentrál, és nem foglakozik részletesen az egészségügyi létesítmények egyéb sajátos témáival, így az üzemi (nem tartalék) világítási megoldásokkal, az egyre kiterjedtebb informatikai rendszerekkel, a tisztasági követelményekkel. Ezen a témák tárgyalására a segédlet anyagán alapuló szakmai továbbképzési előadások alkalmával kerül sor, tehát az itt nem szereplő témák a MMK kötelező szakmai továbbképzésén, illetve jelen anyag későbbi kiadásában fognak szerepelni.

Legfontosabb vonatkozó jogszabályok, szabványok, ajánlások:

- 96/2003.(VII.15.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
- 60/2003.(X.20.) ESZCSM az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
- 2/2004.(XI.17.) EüM az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
- 1/2012.(IX.18.) EMMI a 60/2003. (X. 20.) ESZCSMr, valamint a 2/2004. (XI. 17.) EüMr módosításáról
- 27/2012.(IX.18.) EMMI egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
- 54/2014.(XII.5.) BM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)
- MSZ 447:2009 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás
- MSZ 2040:1995 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése (érvényes 2015.jan.1-ig)
- MSZ EN 50171:2001 Központi energiaellátó rendszerek
- MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok
- MSZ EN 61140:2003 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok
- MSZ EN 50172:2005 Biztonsági világítási rendszerek
- MSZ 2364 sorozat Épületek villamos berendezéseinek létesítése
- MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1.rész: Belső téri munkahelyek
- MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás
- ΜSZ ΗD 60364-4-41:2007 Biztonság. Áramütés elleni védelem
- MSZ HD 60364-4-42:2015 Biztonság. Hőhatások elleni védelem
- MSZ HD 60364-4-43: 20110 Biztonság. Túláramvédelem
- MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások
- MSZ HD 60364-5-52: 2011 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.
Kábel- és vezetékrendszerek
- ΜSZ ΗD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők
- MSZ HD 60364-5-56:2010 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések
- MSZ HD 60364-5-551:2010 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 551. fejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők
- MSZ HD 60364-7-701:2007 Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal
- MSZ HD 60364-7-702:2011 Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Úszómedencék és szökőkutak
- MSZ HD 60364-7-710:2012 Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek
- MSZ HD 60364-7-729:2010 Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kezelési vagy karbantartási folyosók
- MSZ 1600-11:1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Villamos kezelőterek és laboratóriumok
- MSZ EN 60038:2012 CENELEC szabványos feszültségek
- MSZ EN 62040-1:2008/A1:2013 Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 1. rész: UPS általános és biztonsági követelményei
- TvMI 1.1:2015.03.05. Tűzterjedés elleni védelem
- TvMI 7.1:2015.03.05. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem
- A Magyar Mérnöki Kamara kiadványai (orvostechnológiai alapismeretek I-II., Tervezési segédlet az 1/2012 EMMI rendelethez, Gép-műszer tervezési segédlet, orvostechnológiai műszaki terv tartalma stb.)
- Egészségügyi Minisztérium kiadványai (A kórház, mint műszaki létesítmény)

TARTALOM:

1. Bevezetés
2. Legfontosabb vonatkozó jogszabályok, szabványok, ajánlások
3. Csoportosítás építészeti kialakítás szerint, építészeti követelmények
4. Gyógyászati villamos (ME) készülékek
5. Különböző berendezések egymásra hatása együttes alkalmazások esetén, külső hatások
6. Gyógyászati hely(iség)ek csoport besorolásának menete
7. Energiaellátás kialakítása
7.1. Csatlakozás KIF illetve KÖF hálózatról
7.2. Kábelnyomvonalak kialakítása
7.3. Gyógyászati hely(iség)ek és a biztonsági ellátás kapcsolata
7.4. Normál és biztonsági hálózatok felépítése, megkülönböztetése
7.5. Biztonsági ellátás kialakítása akkumulátorral
7.6. Biztonsági ellátás kialakítása áramfejlesztővel
7.7 A folyamatos energiaellátás követelményei (IT-rendszer kialakítása, szelektivitás túlterhelés, illetve zárlat esetén, elhelyezés)
7.8. Világítási áramkörök
8. Áramütés elleni védelem
8.1. TN-rendszer, áramvédő kapcsoló
8.2. TT-rendszer
8.3. Gyógyászati IT-rendszer készülékei, kialakítása
8.4. SELV és PELV rendszer
8.5. Földelés és egyenpotenciálra hozás (páciens központ, védővezető és potenciálkiegyenlítő vezetők)
8.6. Informatikai rendszerek megjelenése a gyógyászati helyiségekben
8.7. Mérések, jelentések készítése
9. Higiénia és a villamos rendszerek
10. Javaslat a szabványban nem szereplő gyógyászati hely(iség)ek csoport besorolására
11. A dokumentumban alkalmazott rövidítések
12. Felhasznált irodalom

A Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése című szakmai segédlet pdf formátumban ide kattintva tölthető le.

Ez a dokumentum eddig 70 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Kötelező szakmai továbbképzés Szegeden
2017-12-22 16:49:37,

Szilágyi Miklós: Először a szervezőkhöz szólnék: dicséret a bátor és (sajnos rendhagyó, hiánypótló) témaválasztásért, [...]
Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.