Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Ügyvitelfejlesztési és Informatikai főosztályvezető
Frissítve: 2014. augusztus 14.
Ez a dokumentum eddig 116 látogatónak tetszett  
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § és 1. melléklet alkalmazásával pályázatot hirdet 1 fő részére az Ügyvitelfejlesztési és Informatikai Főosztályán főosztályvezető munkakör betöltésére.

A foglalkoztatási jogviszony jellege:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

A munkavégzés helye:
1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 1. és/vagy 54. szám alatt meghatározott feladatkör.

Ellátandó főbb feladatok:
- a hivatal informatikai stratégiájának kidolgozása – a hazai számítógépes szellemitulajdon-védelmi információs rendszer működtetésére, az érdekeltek korszerű szellemitulajdon-védelmi információkkal való ellátására irányuló szempontok érvényesítésével,
- a főosztály fejlesztési és üzemeltetési szakterületei éves munkatervének kidolgozása, azok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
- a hivatal informatikai fejlesztési és üzemeltetési tevékenységének felügyelete és irányítása a szakterületek vezetőinek irányítása, tájékoztatása és rendszeres beszámoltatása révén,
- a szakterület irányítása a hivatalban működő integrált irányítási rendszer (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 20000) és a 2013. évi L. törvény követelményeivel összhangban,
- az informatikai fejlesztési és üzemeltetési kiadásokra szánt költségvetési előirányzatokkal keretgazdaként való felelős gazdálkodás a hivatal komplex érdekeinek szem előtt tartásával,
- a főosztály fejlesztési és üzemeltetési szakterületeinek tevékenységéről az elnök, illetve az illetékes elnökhelyettes, gazdasági főigazgató rendszeres tájékoztatása,
- szoros együttműködés a hivatal információbiztonsági vezetőjével,  
- a nemzetközi szervezetek, különösen az Európai Szabadalmi Hivatal, a Szellemi Tulajdon Világszervezete, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal fejlesztési és üzemeltetési szakmai területeinek üléseire a magyar álláspont kidolgozása és a hivatalvezetők elé terjesztése, esetenként a hivatal képviselete.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetményre és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala juttatásokra vonatkozó elnöki utasításainak rendelkezései az irányadók.

A juttatások részletezve:
- a Kttv. szerint megállapított illetmény és egyéb juttatások a mindenkori jogszabályoknak megfelelően,
- illetményen kívül választható egyéb juttatások (Cafeteria-csomag),
- a munkakör ellátásához kapcsolódóan mobil telefon és mobil számítógép használata,
- folyamatos szakmai fejlődési és
- karrierépítési lehetőség,
- korszerű munkakörülmények.

Egyéb jellemzők:
- éves szinten rögzített, objektív módon mérhető követelményrendszer,
- tömegközlekedéssel rendkívül jól megközelíthető munkahely.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett informatikus VAGY bármely más egyetemi szintű felsőoktatásban informatikai szakirányon szerzett szakképzettség,
- vállalati/intézményi informatikai rendszerek, hálózatok üzemeltetése, fejlesztése terén szerzett legalább 10 (tíz) éves gyakorlat,
- legalább 5 (öt) éves szervezeti vezetői tapasztalat legalább 10 (tíz) fős munkacsoportok irányítása terén,
- a mindennapi munka során megbízhatóan alkalmazható, tárgyalóképes aktív angolnyelv-tudás, amelyet legalább középfokú komplex („C”) típusú általános nyelvvizsgával igazol,
- számítógépes programok (MS Project, Visio, MS Office, Windows, Excel) magas felhasználói szintű alkalmazása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- költségvetési intézménynél szerzett többéves gyakorlati tapasztalat az informatikai fejlesztés és üzemeltetés terén,
- információbiztonsági ismeretek,
- ITIL v3 ismeretek,
- költségvetési gazdálkodás területén való jártasság,
- közbeszerzési eljárások során szerzett gyakorlat,
- pályázatkiírásban szerzett tapasztalat,
- nemzetközi munkakörnyezetben szerzett gyakorlat,
- közigazgatási szakvizsga megléte,
- felsőfokú komplex („C”) típusú általános nyelvvizsga.

Elvárt kompetenciák:
- szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása,
- kiváló problémamegoldó képesség,
- stratégiai gondolkodás,
- gyors tanulási, absztrakciós, összehasonlítási képesség,
- analitikus, asszociatív gondolkodási képesség,
- önálló, felelősségteljes munkavégzés,
- hivatástudat és elkötelezettség,
- megbízhatóság,
- kiegyensúlyozott személyiség,
- terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai életutat bemutató – a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti formában és tartalommal készült (lásd http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/Oneletrajz_minta-Kitoltesi_utmutato.xls)
– a betöltött munkakört és/vagy feladatkört, valamint a munkatapasztalatok időtartamát is feltüntető, magyar nyelvű részletes önéletrajz,
- az iskolai végzettséget, egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata,
- a nyelvismeretet igazoló okiratok egyszerű másolata,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének megkezdését igazoló postai feladóvevény másolati példánya,
- a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy – eredménytelenség esetén – a teljes pályázati anyag részére történő visszaadását kéri-e vagy nem.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot legkésőbb 2014. szeptember 18. napjáig lehet benyújtani.
 
A pályázattal kapcsolatosan további információkat Faragó-Hönig Ildikó, a Humánpolitikai Önálló Osztály vezetője nyújt elektronikus levél útján:  hoo@hipo.gov.hu

A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztály (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.) címére történő megküldésével legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján éjfélig postára adott tértivevényes küldeményként, vagy
- elektronikus úton Faragó-Hönig Ildikó részére a következő e-mail címen keresztül: hoo@hipo.gov.hu
- személyesen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. szám alatt található székhelyén a Humánpolitikai Önálló Osztály szervezeti egységnél legkésőbb 2014. szeptember 18-án 16.30 óráig érkeztetett küldeményként.

A pályázat érvényességének feltétele a hiánytalan pályázati anyag postai vagy elektronikus úton vagy személyesen, az erre nyitva álló határidőben történő benyújtása. Az elektronikus úton megküldött pályázatok esetében az e-mail tárgyában vagy a postai úton vagy személyesen benyújtott pályázat esetében a borítékon fel kell tüntetni az „ÜIF főosztályvezető” munkaköri elnevezést.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben pályázatot benyújtók kerülnek behívásra és személyes elbeszélgetésre. Ha a határidőben benyújtott, a formai és tartalmi követelményeknek – ide értve a szakmai önéletrajzra vonatkozó törvényi előírások betartását is - egyaránt megfelelő pályázatok száma a tíz darabot meghaladja, a Hivatal valamennyi benyújtott pályázati anyagot vizsgálva meghatározza annak a legalább tíz pályázónak a személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre behív.
A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül – kizárólag elektronikus formában - írásbeli értesítést kapnak.
Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagukat 2014. szeptember 26. napján 12 óra és 14 óra között személyesen vehetik át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztályán, ha ezt a pályázó az erre vonatkozó nyilatkozatában kifejezetten kérte. Nyilatkozat hiányában a pályázati anyag a pályázati eljárás lezárását követően megsemmisítésre kerül.
A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat elbírálására legkésőbb 2014. október 18. napjáig kerül sor.

Ez a dokumentum eddig 116 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Kötelező szakmai továbbképzés Szegeden
2017-12-22 16:49:37,

Szilágyi Miklós: Először a szervezőkhöz szólnék: dicséret a bátor és (sajnos rendhagyó, hiánypótló) témaválasztásért, [...]
Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.